VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Vejledningsdag

Vejledningsdag

Første vejledningsdag vil du få lejlighed til at møde din(e) vejleder(e). Det er meget vigtigt, at du til den dag har forberedt dig og har en konkret idé om, hvilken vinkel du vil lægge på det valgte område. Udspillet er dit, og vejlederne kan så hjælpe dig med afgrænsning og fokusering.

Udfyld og medbring dit SRP vejledningsskema på din første vejledningsdag. Det er en fordel, hvis du mailer eller sender det til dine vejledere inden dagen, så de har mulighed for at forberede sig.

Der er yderligere 2 planlagte vejledningsdage. Derudover kan du selvfølgelig træffe andre aftaler om vejledning, men du skal være opmærksom på, at vejlederne ikke har ubegrænset tid til at hjælpe dig. Du skal respektere de ”træffetider”, som de fastsætter, både hvad angår møder og mailkontakt. Du skal ikke ringe til vejlederne, med mindre du er i akut nød. Det er MEGET vigtigt at melde afbud til dine vejledere i god tid, hvis du ikke kan komme til de planlagte vejledninger. Hvis du bare bliver væk, spilder du din egen vejledningstid og kan ikke regne med erstatningsvejledning.

Skriveværksted
I skriveperioden vil der være mulighed for at sidde på skolen og arbejde med projektet. Tid, sted og lærerbemanding vil blive offentliggjort i Lectio.