VELKOMMEN // HUMANIORA // RELIGION // BEGREBER // Buddhisme

Buddhisme

Begreb

Forklaring

Buddha Betyder: Den oplyste. Den der har opnået den endelige erkendelse (bodhi)
Der findes flere Buddhaer – men den første er den vigtigste og ham, som vi kender som Buddha og grundlægger af buddhismen – kongesønnen Siddharta
 Bodhi Oplysningstilstanden
Karma Loven om årsag og virkning. Handlig og konsekvens. Dine handlinger er afgørende for, hvordan du genfødes og hvordan dit liv bliver (kort eller langt).
Samsara, som består af ‘De 6 karmaverdener’ ‘Den 12-ledede årsagskæde’ Livshjulet >>
(OBS –  Mara / Yama)
Nirvana Udfrielse af livshjulet – i et med alt. Opnås gennem oplysning. Idealtilstand – ophør af begær og identitet.
Mara Alle menneskers indre fristelsesdæmon. Fastholder dig i Samsara. Den du skal overvinde for at kunne opnå Nirvana.
Genfødsel I buddhismen opererer man med idéen om genfødsel. Man genfødes igen og igen i forskellige karmaverdener afhængig af karma i forrige liv. Man udfries først fra Samsara og de evige genfødsler, når man har opnået indsigt.
Buddhalegenden En af de vigtigste tekster i buddhismen. Den fortæller om Buddhas liv fra kongesøn (Siddhartha), til oplysning og til grundlægger af ny religion – buddhismen
Benarestalen En af de vigtigste tekster i buddhismen. Den første prædiken Buddha holdt efter sin oplysning

Den omhandler den otteledede vej.

Den otteledede vej / middelvejen  1.  den rette anskuelse

2.  den rette beslutning

3.  det rette ord

4.  den rette handlemåde

5.  den rette levemåde

6.  den rette stræben

7.  den rette tanke

8.  den rette selvfordybelse

det 8. led fører til meditation (se denne)og derfra til Nirvana.

De 5 skandhaer (menneskets forgængelige bevidsthedsfunktioner) 1.  Legemlig form: det legemlige og sanselige

2.  Følelser: alle reaktioner og følelser, der stammer fra sanseindtryk eller indre årsager

3.  Forestillinger: tankemæssige forestillinger og fantasier

4.  Viljesytringer: handlinger

5.  Bevidsthed: erkendelse der samordner og kombinerer alle de andre funktioner

Jeg ser et smykke. Jeg synes det er smukt. Jeg vil gerne eje det. Jeg køber det. Jeg bliver ikke lykkelig og bliver forvirret – vil eje noget andet og mere.

Målet er, at din bevidsthed skal styre de 4 andre skandhaer og ikke omvendt.

Lidelse Livet er lidelse. Vi begærer ting, mennesker osv. Det er alt forgængeligt og vil derfor medføre lidelse, idet vi før eller siden vil miste det.

Vi forsøger at danne os en identitet. Et ”jeg”. Men derved adskiller vi os i vores bevidsthed fra strømmen og dermed fra andre levende væsener.  Dette er set fra det åndelige plan ikke muligt – det er en illusion. Vi identificerer os med en bestemt tilstandsform og tror, at det er virkelighed.

At leve i sådan en ikke-virkelighed vil altid medføre lidelse.

De 4 helligesandheder om lidelsen  1.  den hellige sandhed om lidelsen

2.  den hellige sandhed om lidelsens oprindelse

3.  den hellige sandhed om lidelsens ophør

4.  den hellige sandhed om vejen, der fører til lidelsens ophør

Hinayana (den lille vogn), Sydlige buddhisme.

Mahayana (den store vogn), Nordlige buddhisme.

Vajrayana (Diamantvejen/Tordenkilfartøjet), Tibet.

Tre hovedretninger i buddhismen:

Den enkeltes frelse: primært munke og nonner ”Jeg må redde mig selv til lidelsens ophør”

De manges frelse: Alle har mulighed for frelse ”Jeg må nå lidelsens ophør for at kunne hjælpe andre levende væsener”

Man vælger en lama, som viser vej – en mere direkte og hurtigere vej til oplysning. ”Verden her og nu er Buddha selv, den fuldkomne virkelighed. Det må jeg lære at fatte”

Boddhisattva En person, der har opnået indsigt og vælger at lade sig genføde for at vejlede andre i stedet for at indgå i Nirvana
Lama Læremester
Tulku Genfødt boddhisattva, som hjælper andre til oplysning
Dharma Den buddhistiske lære
Tripitaka Betegnelse for det hellige skrift (de tre kurve). De tre kurve omfatter munkeregler, suttraer (udsagn der er fremsagt af Buddha), tekster der udlægger og forklarer buddhismen
De 3 juveler (trosbekendelse) + 1 ekstra for Vajrayana-retningen Hvis man vil optages i en buddhistisk menighed, skal man tre gange sige:

Jeg tager min tilflugt til Buddha (oprindelse og mål)

Jeg tager min tilflugt til dharma (lære og vej)

Jeg tager min tilflugt til sangha (konkrete liv og hjælpere på vejen)

Jeg tager min tilflugt til lama (gælder kun Vajrayana-retningen)

Meditation To formål:

1.  opnå sindsro (under det lag i bevidstheden, der beskæftiger sig med sanseindtryk, lidenskab og tanker, findes der en dyb ro, som kan opnås gennem meditation)

2.  opnå indsigt (Uvidenhed om virkeligheden er rodondet i menneskers verden. Derfor mediteres der på begreber som ”den sande virkelighed”, ”livets mening” og ”det ideelle liv”)

Sammensmeltningen af disse to fører til opnåelse af Nirvana.

Men først skal de praktiseres hver for sig.

Mandala En mandala er bygget op af geometriske symboler eller billeder af buddhaer, boddhisattvaer, guder og dæmoner ordnet symmetrisk omkring et centrum. Det symboliserer det ordnede i kosmos. Det symboliserer også den orden og balance, der er i et oplyst sind.

Det kan være billeder, tegninger eller i sand på gulvet.

Yama Dødsguden
Sangha Buddhistisk menighed bestående af munke
Askese Afholdenhed fra materielle goder og kropslig nydelse
Dalai Lama  Den øverste lama og Tibets religiøse og politiske overhoved. Lever i eksil
Kaster Samfundssystem i Indien og hinduismen, der bygger på, at man fødes ind i en kaste – en samfundsklasse. Præsteskab, krigerklasse, bønder/borgere, slaver. Bemærk: Buddhisme opererer ikke med kastesystemet, men tager derimod afstand fra det socialt inddelte samfund, især fra præsteskabets rolle.