FORMAL-ANALYSE

Mål: At sige noget om et værks formelle træk, gerne med inddragelse af en bestemt teori (fx farveteori eller kompositionsteori osv.)

Spørg til: Hvilke visuelle virkemidler anvendes i værket? Hvordan hænger de sammen?

Hvordan: Objektiv analyse af sammenhænge mellem de forskellige virkemidler i værket.

Bruges som: En slags måleinstrument, der undersøger et værks udseende og effekter.