VELKOMMEN // HUMANIORA // ENGELSK // Genre // Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen Engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

Stx A og Hf A

Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og en om en sagprosatekst.

Det skønlitterære essay:

Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and interpret [name of text] . A part of your essay must focus on…..”

Form/struktur:

Essayet skal opbygges med indledning, hoveddel og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet.

Indledning:

Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste.

Hoveddel:

Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer).
Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel med engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og som kan føre frem til en fortolkning. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten.

Husk altid at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen.

Konklusion

Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Sagprosa-essayet:

Typisk formulering: ”Write an essay (900-1200) words in which you analyse and comment on [name of text] . A part of your essay must focus on…..
Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet.

Indledning:

Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”). Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste.

Hoveddel:

Indeholder din analyse og kommentar til teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer).

Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten, og det kan være en god ide at bruge en analysemodel til sagprosa med relevante engelske analysebegreber. En analyseopgave kræver, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er derfor at vælge at fokusere på de elementer i teksten, der er interessante i netop den tekst, og hvis man har angivet et bestemt fokus i indledningen, skal man huske at holde fast i dette.
Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten.

Husk at komme ind på det særlige aspekt af analysen, som er angivet i opgaveformuleringen.

A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. Kommentaren skal gå på tekstens argumenter, og selvom der er et element af subjektiv stillingtagen, er det ikke meningen, at man skal skrive om private erfaringer med eller følelser i forhold til emnet.

Konklusion

Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Stx B

Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper”

Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat.

Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of [emne]. Write a paper (700-1000 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”.

Herefter følger 3 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det sidste er en diskussion.

Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene:

An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning.
An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver.
A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt.

A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay

Typisk formulering: ”Write an essay (700-1000) words in which you analyse and interpret [name of text] . Your essay must include the following points : (hereafter følger typisk 4 aspekter af analyse/fortolkning)

Form/struktur:

Essayet skal opbygges med indledning, hovedafsnit og konklusion. Det skal være sammenhængende og skal ikke være punktopstillet.

Indledning:

Indledningen skal fange læserens opmærksomhed og give ham/hende en ide om essayets fokus. Skriv noget generelt om hovedtemaet og afslut afsnittet med en direkte reference til teksten (”funnel opener”) . Nogle gange kan man indlede sit essay med et citat, en udfordrende påstand eller en overraskende historie for at fange læserens opmærksomhed. Indledningen skal ikke være for lang, da essayets hoveddel er det vigtigste.

Hoveddel:

Indeholder din analyse og fortolkning af teksten. Det er ikke et krav, at man starter med et resumé, men man kan gøre det; hvis man vælger at gøre det, skal det være kort (6-8 linjer).

Når man analyserer, slår man ned på nogle bestemte elementer i teksten. Du skal komme ind på de aspekter af analysen og fortolkningen, der er nævnt i opgaveformuleringen, og derudover kan du vælge at komme ind på andre ting, som du finder relevant.
Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. Man kan bruge opgaveformuleringens rækkefølge af delelementer til at strukturere sin analyse, men man kan også vælge en anden rækkefølge.

Konklusion

Konklusionen skal opsummere essayets pointer eller give et afsluttende synspunkt på emnet. Konklusionen skal bestå af 3 eller 4 sætninger, som sammenfatter essayet. Man kan evt. vende tilbage til noget af det, man har skrevet i indledningen.

Hf B

Opg. A: Sagprosaopgave, “a paper”

Dette er en opgave, hvor man arbejder med et udvalg (3-4) af korte sagprosatekster, som forholder sig til et fælles emne. Der er 3 separate delspørgsmål til emnet/teksterne, og disse skal besvares separat.

Typisk formulering:

“The texts in Section A focus on the concept of *emne+. Write a paper (600-900 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”.
Herefter følger 3-4 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det eller de sidste er en kommenteringsopgave eller en diskussion, hvor det ofte er specificeret, at du skal skrive i en bestemt genre, fx ”an article”, ”a Speech” og altså skal tilpasse sproget og formen til den specifikke genre.

Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene:

An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning.
An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver.
”Write a summary”: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”)
A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt.
A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

Opg. B: Det skønlitterære essay

Dette er en opgave, hvor man arbejder med en novelle. Der er 3 separate delspørgsmål til teksten og disse skal besvares separat. Spørgsmål 4 er et kort essay eller en diskussion, der tager afsæt i novellen, men besvarelsen skal også præsentere dine egne tanker.

Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene:

A summary: en kort redegørelse af indholdet, hvor man skal sørge for ikke at skrive af, men gengive indholdet med sine egne ord. Der står i opgaveformuleringen, hvor lang et summary skal være (f.eks. ”in about 150 words”)
A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt.
A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for diskussionen.

#UMSengelsk