VELKOMMEN // STX // AT // AT-Køreplanen

AT-Forvejledning – introduktions- og valgfasen

 

Uge 2 – 4        

Den enkelte 3.g’s lærerteam giver en generel AT-vejledning.

 

Mandag den 29. januar kl 8.00 – 8.30                         

Årets AT-eksamen og ressourcerum offentliggøres og køreplanen for AT-processen udfoldes for alle 3.g-elever i Festsalen.

 

Onsdag den 31. januar 3. modul

Refleksionstid for 3.g’erne: Hvilke muligheder kan jeg se i årets AT-emne?

Mødested: Festsalen + Kantinen

Formål: Udfyldelse af AT-brainstorm blanket

Lærerne mødes i faggruppe og tværfaglige grupper for se på mulighederne i årets AT-emne.

 

Torsdag den 1. februar 2. modul

Emne- og fagbrainstorm: Hver klasse mødes med to lærere fra to forskellige fakulteter og diskutere muligheder og begrænsninger ved årets AT-emne.

 

Tirsdag den 6. februar Senest kl. 12

Hver 3.g’er taster sit eget valg af emne og fag ind i Lectio – via din Lectio-forside.

HUSK at dit valg er bindende!

 

Fredag den 9. februar

Vejledere offentliggøres via Lectio senest kl. 16.00

 

 

AT-skrivedage og individuel vejledning – Fordybelsesfasen

 

Tirsdag den 20. februar                        

  1. AT-vejledning og skrivedag

Den skemalagte vejledning foregår i festsalen

NB: Udfyld og medbring dit AT vejledningsskema til mødet med dine vejledere.                    Det er en fordel at sende det til dem på forhånd, så de kan forberede sig.

 

Mandag den 19. marts

2. AT-vejledning og skrivedag

Den skemalagte vejledning foregår i Festsalen.

NB: Medbring AT-vejledningsskemaet til mødet med dine vejledere.

 

Aflevering af synopsis og eksamen – Afslutningsfasen

 

Tirsdag den 3. april Kl 14.00

Din AT-synopsis skal afleveres digitalt i Lectio (se link på forside).

HUSK at bruge AT Synopsisforside 17-18 som side 1 i din aflevering.

 

Maj / juni 2017

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid.

Husk at medbringe:

1) et talepapir baseret på din synopsis

2) et print af din AT-studierapport.