VELKOMMEN // OPGAVER | VÆRKTØJ // AT // AT-Køreplanen

AT-Forvejledning – introduktions- og valgfasen

 

Uge 2 og 3       

Den enkelte 3.g’s lærerteam giver en generel AT-vejledning.

 

Mandag den 23. januar kl 8.00 – 8.30 (Uge 4)                         

Årets AT-eksamen og ressourcerum offentliggøres og køreplanen for AT-processen udfoldes for alle 3.g-elever i Festsalen.

 

Onsdag den 25. januar 4. modul (Uge 4)

Refleksionstid for 3.g’erne: Hvilke muligheder kan jeg se i årets AT-emne?

Mødested: Festsalen + Kantinen

Formål: Udfyldelse af brainstormblanket (se Skolens hjemmeside -> Ud med Sproget –> AT -> brainstormblanket) og upload i Lectio.

Lærerne mødes i faggruppe og tværfaglige grupper for se på mulighederne i årets AT-emne.

 

Fredag den 27. januar 2. modul (Uge 4)

Emne- og fagbrainstorm: Hver klasse mødes med to lærere fra to forskellige fakulteter og diskutere muligheder og begrænsninger ved årets AT-emne.

 

Onsdag den 1. februar Senest kl. 12 (Uge 5)

Hver 3.g’er taster sit eget valg af: 1) emne og 2) fag ind i Lectio – find link via din Lectio-forside.

HUSK at dit valg er bindende!

 

Fredag den 3. februar (Uge 5)

Vejlederoversigt lægges ind i dit Lectio-skema.

 

 

AT-skrivedage og individuel vejledning – Fordybelsesfasen

 

Torsdag den 9. februar (Uge 6)                        

AT-vejledning 1. runde Vejledningen er individuel, men hvis elever har samme emne, kan de gå til vejledning sammen.

Den skemalagte vejledning foregår i I-17/I-19.

Når eleverne ikke bliver vejledt, arbejder de på deres synopsis.

 

NB: Medbring et udfyldt AT-vejledningsskema til mødet med dine vejledere (se Ud med Sproget -> AT-> vejledningsskema)

 

Torsdag den 9. marts (Uge 10)                        

AT-vejledning 2. runde Vejledningen er individuel, men hvis elever har samme emne, kan de gå til vejledning sammen.

Den skemalagte vejledning foregår i Festsalen.

Når eleverne ikke bliver vejledt, arbejder de på deres synopsis.

 

NB: Medbring AT-vejledningsskemaet til mødet med dine vejledere.

 

Aflevering af synopsis og eksamen – Afslutningsfasen

 

Mandag den 3. april Kl 14.00 Uge 14

Din AT-synopsis skal afleveres digitalt i Lectio (se link på forside).

HUSK at bruge forsideblanketten, som du finder på: skolens hjemmeside -> Ud med Sproget -> AT -> forsideblanket.

 

Maj / juni 2017

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelsestid.

Husk at medbringe:

1) et talepapir baseret på din synopsis

2) et print af din AT-studierapport.