VELKOMMEN // STX // AT // Talepapir

Talepapir

Du har med din synopsis udarbejdet grundlaget for AT-eksamen. Når den er afleveret skal du til at overveje, hvordan din undersøgelse skal fremlægges ved den mundtlige eksamen. Tænk på din synopsis som en slags ”cliffhanger”, som du nu får mulighed for at uddybe. Den uddybelse får du bedst fremlagt vha. et talepapir.

Talepapiret skal indeholde de væsentligste pointer og overvejelser fra din synopsis – med faglig uddybning og lignende, som der ikke var plads til i synopsen.

 

Et talepapir er en udvidet for form for disposition over dit mundlige oplæg (det fylder 1-2 sider), der har det formål at støtte dig under eksamen. Talepapiret skal ikke læses ordret op, men fungerer som styrepind, så du er sikker på at du får sagt det du har planlagt. Tænk i god formidling; du skal ”sælge” din viden og samtidig har du en modtager, som gerne må blive interesseret. HUSK at øve din mundtlige fremlæggelse derhjemme.

Forslag til talepapirets disposition

1) Indledning med afsæt i synopsen.

– Nævn evt. kort de punkter, hvor din fremlæggelse komme til at afvige fra synopsen

2) Problemformuleringen

3) Den samlede konklusion

4) De vigtigste pointer i analysen, som har ført frem til konklusionen

5) Hvilke fag har været anvendt til undersøgelserne?

– Hvilke materialer har du brugt?

– Hvordan er de blevet brugt?

– Hvilke metoder fra de to fag er blevet anvendt? Hvorfor?

– Evt. hvilke teorier fra de to fag er blevet brugt?

6) Undersøgelsens begrænsninger

– Hvad kan fagene bridrage med hver især?

– Hvad kan fagene ikke give svar på?

– Hvilke fordele og ulemper er der ved den måde, du har besvaret problemformuleringen?

7) Afslutning med perspektivering

– Evt. perspektivering til andre fag og metoder, som kunne være anvendt og overjelser omkring, hvad dette ville have bidraget med til undersøgelsen.

– Evt. historiske eller nutidige problemstillinger relateret til den valgte sag.

– Evt. forslag til hvordan man kunne arbejde videre med sagen.

– Evt. til forløb, der tidligere har været arbejdet med i almen studieforberedelse.