VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Snyd, klager og sygdom

Snyd, klager og sygdom

Snyd
Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave eller dele af en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser eller lader en anden skrive besvarelsen for dig. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også.

Overlagt snyd kan i yderste konsekvens medføre, at muligheden for at afslutte studentereksamen den følgende sommer bortfalder!

Klager
Hvis du vil klage over karakteren for din besvarelse, skal det ske skriftligt til rektor senest to uger efter, at karakteren er meddelt.

Sygdom
Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.