VELKOMMEN // HF // SSO // Redaktionelle råd

Redaktionelle råd

Det er dit ansvar, at udstyret virker. Brug en computer, du kender!! Du skal løbende gemme din opgave og tage udskrifter.

Citater
Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet, og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges. F.eks.:

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra. Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote.

  • Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (…)
  • Citater bør ikke være for lange, da de giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”, “Anmelderens hovedsynspunkter er…”
  • Rådfør dig med din vejleder om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.
#UMSsso