VELKOMMEN // HF // SSO // Forberedelse

Forberedelse

Den følgende vejledning er generel. Mht. arbejdet i konkrete fag bør du konsultere dine vejledere.

Området
Det område, du vælger, skal interessere dig! Måske vil du afprøve en bestemt hypotese, foretage nogle (eksperimentelle) undersøgelser og se, hvad de fører til – eller også har du simpelthen lyst til at sætte dig ind i og arbejde med et givet område.

Hvordan finder man materialet?
Indsamlingen af materialet skal gå i gang så hurtigt som muligt, helst før du har defineret dit område endeligt. Findes der overhovedet egnet materiale til det emne, du vil beskæftige dig med? Spørg dine vejledere og spørg skolens bibliotekar – ofte er det også en god ide at bruge dit lokale bibliotek.

Her et par nyttige web-adresser:
Internettet rummer mange gode kilder, men kræver lidt omhu og kritisk sans. For mere om kildekritik på internettet kan www.skrivopgave.dk benyttes. Desuden er her råd om opgaveskrivning og links til litteratursøgning.

Ud over ovennævnte hjemmeside kan anbefales:
www.bibliotek.dk, hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker og bestille bøger til afhentning på dit lokale bibliotek.

#UMSsso