VELKOMMEN // HF // SSO // Aflevering

Aflevering

Besvarelsen skal afleveres digitalt på Netprøver.dk.

Bemærk! Når Netprøver.dk har registreret din aflevering, vil du modtage en kvittering, så du kan se at din aflevering er afleveret korrekt.

Har du problemer med at aflevere din opgave, skal du mds. kontakte kontoret telefonisk på 74423427.

Du ikke skal aflevere din opgave i papirform!

Udsæt ikke din aflevering i Netprøver.dk til sidste øjeblik, da der kan forekomme kødannelse og den lukker præcis kl. 14.00!

Snyd
For en sikkerheds skyld: Snyd i forbindelse med den store skriftlige opgave har – som ved anden eksamen – alvorlige konsekvenser. Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også. Konstateret snyd kan i yderste konsekvens betyde at muligheden for at afslutte HF-eksamen i indeværende skoleår bortfalder.

Klager
Hvis du vil klage over karakteren for din besvarelse, skal det ske skriftligt til pædagogisk leder, Lise Rasmussen, senest to uger efter, at karakteren er meddelt.

Sygdom
Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret på tlf.: 74 42 34 27.
Sygdom skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.

#UMSsso