VELKOMMEN // HUMANIORA // FRANSK // Genrer // Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamens form og opbygning

Den skriftlige eksamen består af to delprøver:

Delprøve 1:

 Delprøve 1

Prøveform Delprøve uden hjælpemidler. 14 delopgaver.
Fokus Læsefærdighed, læsestrategier, tekstforståelse, grammatisk forståelse og ordforråd samt sprog- produktion uden hjælpemidler.
Hvordan testes det? Spørgsmål/svar matches, sandt/falsk, forklaring af ord, synonymer/antonymer, halve sætninger matches med andre halve sætninger, udsagn om billeder samt tekstproduktion.
Varighed 1 time

 

Delprøve 1 er baseret på en tekst på 1⁄2-1 ns. Teksten er glosseret og kan have en kort indledning på dansk.
Opgaverne tester genrebevidsthed, tekstforståelse, overordnet indhold, tekstforståelse på sætningsniveau, tekstforståelse på ordniveau, grammatik, ordforråd, alment ordforråd og idiomatiske udtryd og tekstproduktion. Tre af de 14 opgaver tester i hvert opgavesæt tekstproduktion.

Delprøve 2:

Delprøve 2

Prøveform Delprøve med alle hjælpemidler, herunder adgang til internettet (kommunikation med omverdenen er ikke tilladt).
1 delopgave.
Fokus Tekstforståelse, sprogproduktion, fagets centrale hjælpemidler.
Hvordan testes der? Redegørelse for indhold af teksten ud fra en given opgaveformulering. Gloser og ordklasser/sproglige udtryk inddrages. Ca. 300 ord. Genrebestemt formulering.
Varighed 3 timer

 

I delprøve 2 skal eleverne skrive 300 ord ud fra en given opgaveformulering (genrebestemt formu- lering). Eleverne præsenteres i denne delprøve for yderligere tekstmateriale, som kan være tekst, videoklip (med franske undertekster) og/eller billedmateriale.

Teksten fra delprøve 1 skal inddrages i delprøve 2. At inddrage betyder i denne sammenhæng, at eleverne skal vise, at de kan anvende teksten. Det skal altså fremgå af deres besvarelse, at de har læst og forstået teksten. Yderligere skal eleverne inddrage en eller flere af teksterne i delopgave 2.

Eleverne skal gøre brug af en genrebestemt formulering, de skal altså være bevidste om og kunne anvende forskellige genrer. Eleverne arbejder med genrer i mange andre fag og kan inddrage deres viden herfra. Kravet til genreskrivning er selvsagt ikke så højt i fransk begyndersprog som i dansk og engelsk. Genren, som eleverne skriver i, skal dog være genkendelig. Der prøves i, om eleven har en elementær fornemmelse for genrer. Det forventes ikke, at eleverne anvender alle krav til en gi- ven genre, men at de kan demonstrere en fornemmelse for genrens basale karakteristika.

De genrer, der kan komme i spil, er

  • – artikel (ikke til Le Monde, men fx til et skoleblad)
  • – anmeldelse
  • – læserbrev
  • – dagbog
  • – brev
#UMSfransk