VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK // GENRER // KRONIK

KRONIK

Kronikken indeholder en redegørelse for en teksts synspunkter, en karakteristik af tekstens argumentation eller virkemidler og en diskussion af en problemstilling. Redegørelsen og diskussionen er knyttet til et danskfagligt emne/stof, og diskussionen føres først og fremmest på grundlag af en neutral, argumenteret afvejning af sit emne eller sin problemstilling.