VELKOMMEN // STX // SRO // Vejledning

Studieretningsopgaven i 2 xx

Du skal vælge én af følgende problemformuleringer som udgangspunkt for din opgave:

1. xx

2. xx

3. xx

Studieretningsopgaven er en slags ”generalprøve” på det studieretningsprojekt, du skal skrive i

3g. I arbejdet med opgaven vil du kunne bruge erfaringer fra dansk/historieopgaven.

Selve opgaven:

skal min. indeholde:

1. En forside

2. En indholdsfortegnelse

3. En indledning

4. Besvarelse af selve opgaven

5. Sammenfatning eller konklusion på opgaven

6. En litteraturliste

7. Noter/henvisninger

8. Evt. bilag

9. Et kort resumé på engelsk – se vejledning:  Abstract

Opgaven skal have et omfang af 5-7 sider. En side er 2400 enheder. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter og bilag tæller ikke med i de 5-7 sider.

Litteraturlisten:

er en liste over det materiale, du har brugt til at udarbejde opgaven

Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatternes efternavn:

forfatterefternavn, titel, forlag, årstal

eks:

Bender, Johan m. fl: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918, Munksgaard 1986

I det omfang, der er en forfatter, skriver du også sider fra nettet ind i litteraturlisten, ellers henvises direkte til web-adressen.

Ud over bøgerne og artiklerne laver du en liste over andet materiale, som billeder, film, lydklip osv.

Noterne:

Du skal altid kunne dokumentere, hvor du har dine oplysninger fra. Det gør du ved at lave litteraturhenvisninger/ noter. Det skal tydeligt fremgå, hvor i teksten du citerer eller refererer fra dit materiale.

Du kan selv vælge, om du vil lave fodnoter eller samle dem sidst i opgaven.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du laver noter, bør du spørge vejlederen.

Materiale til opgaven

kan f.eks. findes på dit lokale bibliotek eller via de nedenfor anførte web-adresser:

www.infoguide.dk

www.emu.dk/gym Fra emu-siden er der bl.a. adgang til skoda (artikeldatabase m.m.). Hvis du vil logges på skoda, kræves der er brugernavn og en adgangskode. Den ændres jævnligt, men du kan få den aktuelle hos din lærer.

www.bibliotek.dk hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker.

Arbejdet med opgaven:

Senest tirsdag den 23. marts skal du have valgt, hvilken af opgaverne du vil skrive.

Inden du kan gå i gang med at skrive opgaven, skal du have gennemarbejdet dit materiale grundigt. Vær omhyggelig med at tage notater og husk kildehenvisninger, så du senere kan finde det, du skal bruge.

I løbet af de 2 undervisningsfrie skrivedage den 5. og 17. april kan du ikke nå både at gennemarbejde materialet og at skrive opgaven, så du skal regne med at bruge fritiden også.

Den færdige opgave afleveres i Lectio senest den 24. april.