VELKOMMEN // HF // SSO

SSO

Hvad er den større skriftlige opgave?
En skriftlig opgave, som indgår i hf-eksamen. Den kan skrives inden for 2 fag, hvoraf mindst ét fag skal være på B-niveau. Du skal selv finde et emne indenfor faget/fagene og drøfte det med de pågældende faglærere. Hvis du inddrager fag fra 1 HF, må du henvende dig til den lærer, du havde sidste år. Arbejdet består af både en arbejdsproces og af et konkret produkt, der skal afleveres.

Hvad kan man skrive større skriftlig opgave om?
Området for opgaven skal være inden for de(t) valgte fags rammer. Det skal indeholde stof, der er nyt for dig. Hvis det er et emne, der har været oppe i undervisningen, skal du arbejde med en anden side af det.

Der må ikke genbruges større eller mindre dele af andre opgaver.

Det er vigtigt, at du får dit område placeret under de rigtige fag og med det samme får en vurdering af, om dit projekt er realistisk. Det er imidlertid også vigtigt, at du vælger et område, som interesserer dig. Du skal ’ville’ noget med emnet.

Dine faglærere vil kunne orientere om særlige forhold inden for fagene samt give eksempler på, hvilke områder man kan vælge.

#UMSsso