VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK

DANSK

Det centrale i faget er dansk sprog, litteratur og medier. Vi arbejder med et bredt udvalg af tekster fra forskellige tider og forskellige medier.Danskfagets overordnede formål er, at du lærer at udtrykke dig præcist og personligt, mundtligt og skriftligt. Du får en række metoder og redskaber, der gør dig til en bevidst og kompetent sprogbruger. På den måde kan du kan tilegne dig og forstå forskellige kulturelle, æstetiske og bevidsthedsmæssige udtryk fra oldtiden og frem til i dag. Dansk er et fag, hvor du både skal lytte, tale og skrive. Du skal lære at analysere og fortolke forskellige medier, men også at skrive tekster inden for forskellige genrer.