VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Aflevering

Aflevering

Besvarelsen skal afleveres digitalt i PDF-format via Netproever.dk

Opgaveblanketten (inkl. bilag) er uploadet af dine vejledere.

Har du bilag til din opgave, skal disse uploades som en del af/i forlængelse af din PDF-aflevering. Linket ekstramateriale må kun benyttes, hvis du ikke har mulighed for at inkludere bilag i din opgave. (f.eks. regneark og lignende)

Når du har registreret din aflevering på Netprøver.dk, vil du modtage en kvittering. Dette er en bekræftelse til dig og skal IKKE afleveres til skolen.

Udsæt ikke din aflevering i Netprøver.dk til sidste øjeblik, da der kan forekomme kødannelse og den lukker præcist kl. 12.00!

Har du spørgsmål i skriveperioden til aflevering, da kontakt kontoret hurtigst muligt på tlf.: 74 42 34 27

Netprøver-aflevering

UVM’s vejledning til Netprøver.dk