VELKOMMEN // HF // SSO // Vejledningsperioden

Vejledningsperioden

Du skal bruge det, du har lært i historieopgaven og i LSO!

Arbejdet med at forberede sig til at skrive opgaven foregår fortrinsvis uden for den sædvanlige undervisningstid.

I perioden frem til opgaveugen er det dit ansvar at tage initiativ til sammen med vejlederen at foretage en afgrænsning af fagområdet. Vejlederen udformer så den opgaveformulering, du skal besvare i opgaveugen. Vejlederen kan efter aftale kontaktes i opgaveugen.

Vejledningsdag
Det er meget vigtigt, at du til den dag har forberedt dig og har en konkret idé om, hvilken vinkel du vil lægge på det valgte område. Udspillet er dit, og din(e) vejleder(e) kan så hjælpe dig med afgrænsning og fokusering.

Udfyld og medbring dit SSO vejledningsskema til din første vejledningsdag. Det er en fordel, hvis du mailer eller sender det til dine vejleder(e) inden dagen, så de har mulighed for at forberede sig.

Der er yderligere 1 planlagt vejledningsdag. Derudover kan du selvfølgelig træffe andre aftaler om vejledning, men du skal være opmærksom på, at din vejleder ikke har ubegrænset tid til at hjælpe dig. Du skal respektere de ”træffetider”, som de fastsætter, både hvad angår møder og mailkontakt. Du skal ikke ringe til vejlederne, med mindre du er i akut nød.

Det er MEGET vigtigt at melde afbud til dine vejledere i god tid, hvis du ikke kan komme til de planlagte vejledninger. Hvis du bare bliver væk, spilder du din egen vejledningstid og kan ikke regne med erstatningsvejledning.

Skriveværksted
I skriveugen vil der være mulighed for at sidde på skolen og arbejde med opgaven.

Tid, sted og lærerbemanding vil blive offentliggjort i Lectio.

#UMSsso