VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK // BEGREBER // DISKUSSION

DISKUSSION

I dansk er en diskussion knyttet til et danskfagligt emne/stof. Diskussionen går ofte ud på at argumentere for og imod nogle synspunkter. Diskussionen skal være nuanceret, og man skal sætte sig ud over sin personlige holdning. Man må gerne inddrage personlige erfaringer, men man skal kunne distancere sig fra dem og bruge dem til at illustrere nogle mere generelle pointer. En typisk fejl i en diskussion er, at man låser sig fast på nogle personlige holdninger og ikke kan se ud over dem. Diskussionen afrundes med en nuanceret konklusion, som giver læseren mulighed for selv at tage stilling.