VELKOMMEN // MUSISK | KREATIVE // MEDIEFAG // Genrer // Skriftlighed

Skriftlighed Mediefag

Den skriftlige dimension i mediefag

Den skriftlige dimension i mediefag er knyttet til fagets praktiske del, hvor eleverne skal fremstille mindre medieproduktioner i grupper. Det skriftlige arbejde skal støtte og dokumentere den kreative proces i udviklingen af medieproduktioner.

De forskellige skriftlige genrer i mediefag:

Synopsis

En synopsis skal være en kort sammenfatning af filmprojektet. Det skal fokusere på at redegøre for de væsentlige handlingselementer og figurer i den film, man planlægger at lave. Formålet med synopsen er at præsentere filmen i kort form, således at filmens idé og udformning kan vurderes. Synopsen er et afsæt for at lave manuskriptet til filmen.

Manuskript

Manuskriptet indeholder den fuldt udfoldede film med alle scener og dialog og skal guide læseren gennem historien. Manuskriptet er en scene for scene beskrivelse af filmen. Hver gang filmen skifter tid eller sted starter en ny scene. En scene kan bestå af en enkelt eller flere forskellige indstillinger. I manuskriptet tages der ikke stilling til, hvor mange eller hvordan de skal beskæres.

Manuskriptet skrives i nutid og følger en standard form. En manuskriptside svarer til 1 minut i den færdige film.

Drejebog/storyboard

En tegnet oversigt af kameraets indstillinger i striber efter hinanden som i en tegneserie. Handlingen, kamerabevægelser og lyden beskrives sideløbende med hver indstilling.

I Mediefag på B-niveau skal eleverne skrive manuskript, synopsis og lave storyboard. På C-niveau skal de skrive synopsis og lave storyboard

#UMSmedie