VELKOMMEN // HUMANIORA // RELIGION // Metoder // Tekstlæsning

Tekstlæsning i Religion

Herunder ser I en analysemodel til arbejdet i religion. Modellen afspejler samtidig en del af fagets metode, da den er et konkret eksempal på den hermeneutiske metode (den hermeneutiske ”cirkel”).

Modellen kan også bruges som fundament for jeres fremlæggelse til eksamen i religion.

1. Læs teksten igennem, så du har en rimelig forståelse af dens indhold.

Marker de ord, du ikke forstår – vurder om de er vigtige – i så fald skal de slås op (nette, fremmedordbog, religionsleksikon eller ordliste bagest i den pågældende bog).

2. Præsenter teksten:

Hvilken religion repræsenterer den?
Hvilken type tekst er det? Og hvad vil det sige/betyder det?
Hvornår er den fra og hvilken sammenhæng? Hvem er afsenderen? Hvem er mon modtager?
Ser teksten religionen INDEFRA eller UDEFRA?

3. Lav et overordnet resume af, hvad teksten handler om.

(Evt. inddeling i afsnit med overskrifter)

4. Analyse af teksten:

Find alle de vigtige og interessante punkter/fænomener/udtryk og forklar dem.
Hvorfor er de interessante? På hvilken måde er de centrale for den pågældende religion (emne)?
Argumentationsanalyse – Påstande, belæg, appelformer osv.?

5. Fortolkning af teksten

Hvad er det teksten vil fortælle?
Hvad vil afsenderen opnå/sige med sin tekst?
(Evt. vurdering: Lykkes det? Hvorfor (ikke)?)

6. Perspektivering

Sammenlign teksten med andre tekster inden for samme religion om de(t) samme emne(r) – hvad siger denne tekst i forhold til andre?
Sammenlign fænomener fra denne teksts religiøse sammenhæng med andre religioner (f.eks. hvordan opnås frelse i islam i forhold til i kristendommen osv).
Sammenlign forskellige opfattelser af et givent emne – f.eks. skabelse, menneskesyn, gudsopfattelse, forholdet mellem religion og videnskab, forholdet mellem stat og kirke osv