VELKOMMEN // STX // SRO // Rammer

Rammer for studieretningsopgaven i 2g

Opgaven skal skrives i 2 eller 3 af studieretningsfagene og er tænkt som en slags ”generalprøve” på studieretningsprojektet, som ligger i 3g.

Studieretningslærerne laver 2-3 forskellige problemformuleringer. Opgaven kan f.eks. udarbejdes i forbindelse med et rejseprojekt.

Forud for skrivning af opgaven undervises klassen målrettet i stof, der er relateret til problemformuleringerne.

På en elevliste noteres de enkelte elevers valg af fag/problemformulering. Listen afleveres på kontoret. På en nærmere fastast dato skal eleverne have valgt problemformulering. Der afsættes 2 undervisningsfrie skrivedage. I tilfælde af at en klasse ønsker et andet forløb end det af administrationen fastlagte, skal skrivedagene placeres, så de ikke rammer valgfagene. Studieretningsopgaven afleveres i Lecto.

Køreplan:

31. marts: Eleven vælger emne til SRO

4. april: SRO skrivedag

20. april: SRO skrivedag

25. april: SRO’en afleveres