VELKOMMEN // HUMANIORA // TYSK // Genrer // Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen Tysk

Genrebeskrivelse tysk

Stx A

Man skal skrive en besvarelse, der tager udgangspunkt i et nutidigt tysk tekstmateriale suppleret med billedmateriale. Prøvens varighed er fem timer. Man må anvende alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen. Du får præcis at vide, hvilke punkter, du skal komme ind på. Tjeck derfor EFTER at du har skrevet besvarelsen, om du fik svaret på alle delspørgsmålene.

Opgave 1

Her kan du vælge mellem at skrive en oversættelse af en dansk tekst til tysk ELLER et resumé på tysk af den danske tekst. Det taksonomiske niveau i opgave 1 er redegørende.

Opgave 2

Skriv en redegørelse på tysk ud fra nogle givne opgaveformuleringer.

Opgave 3

Skriv en besvarelse på tysk, hvor du vælger én opgaveformulering blandt mange forskellige. I nogle af opgaveformuleringerne skal man inddrage billedmateriale, andre kræver at man inddrager viden fra andre fag.

Nogle typiske udtryk:

”Erkläre”: forklar (enten vil løsningen kunne findes i teksten (redegørende niveau) eller også bedes du komme med din mening (vurderende/fortolkende)

”Kommentiere”: kommenter (dvs. vurdering)

”Nimm zur folgenden Behauptung Stellung: (citat følger)”: Tag stilling til følgende påstand. Her skal du komme med din egen mening.

”Charakterisiere”: karakteriser en person (redegørende og analyserende)

”Verfasse den Text, den ein Sportjournalist zum ’Bild in der Presse’ schreiben könnte”: Skriv en tekst, som en sportsjournalist kunne tænkes at skrive om ”billedet i pressen”. Her skal du skrive en tekst inden for en anden genre – her en journalistisk tekst.

#UMStysk