VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK // GENRER // ESSAY

ESSAY

Essayet er karakteriseret ved, at man ud fra en tekst og sin egen almene og faglige viden og indsigt undersøger, overvejer og reflekterer over et emne eller et begreb. Mens kronikkens behandling af et emne er nært knyttet til synspunkterne i teksten, løfter essayet sig op over teksten. Der er således ikke noget krav om en analyse af teksten i essayet; man udvælger relevante dele af teksten og bruger disse som udgangspunkt for generelle refleksioner over emnet. Mens kronikken arbejder sig ned mod en afsluttethed, en form for konklusion, er essayets struktur mere åben.