VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK // GENRER // LITTERÆR ARTIKEL

LITTERÆR ARTIKEL

Den litterære artikel har som sit centrale indhold en analyse og fortolkning af en eller flere skønlitterære tekster. Der lægges vægt på faglig præcision og metodisk grundighed. Der vil endvidere som oftest stilles krav om fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering eller om sammenligning med anden litteratur.