VELKOMMEN // STX // SRP

SRP

Hvad er studieretningsprojektet?

En skriftlig opgave, som indgår i studentereksamen. Den skal normalt skrives inden for 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som du har på A-niveau og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Har du et studieretningsfag på B-niveau som valgfag på A-niveau, kan du vælge at tage udgangspunkt i det. Under alle omstændigheder skal et fag, der indgår i studieretningsprojektet, indgå på det højeste niveau, du har/har haft faget.

Undtagelsesvist kan rektor godkende, at der skrives studieretningsprojekt alene på grundlag af ét studieretningsfag på A-niveau, eller at der inddrages et 3. fag. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes, herunder at der inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse realiseres.

Du skal selv finde et område (emne) indenfor fagene og få det godkendt af dine faglærere. De skal sige god for, at det er muligt at skrive en opgave indenfor emnet/området, men den nærmere vejledning foregår hos de vejledere, der udpeges ca. en uge efter, at områdeblanketterne er afleveret. Du kan således ikke være sikker på at dine faglærere bliver dine vejledere.

 

Hvad kan man skrive studieretningsprojekt om?

Området for opgaven skal ligge inden for de valgte fags rammer. Det skal indeholde stof, der er nyt for dig. Hvis det er et emne, der har været oppe i undervisningen, skal du arbejde med en anden side af det.

Området beskrives overordnet, når du udfylder SRP-spørgeskemaet. Under det efterfølgende arbejde vil området kunne afgrænses mere præcist, men ikke ændres radikalt.

Der må ikke genbruges større eller mindre dele af andre opgaver. Det er imidlertid oplagt, at du bygger videre på de erfaringer, du har fået gennem arbejdet med andre opgaver/skriftlige fremstillinger.

Opgaveformuleringen udfærdiges af dine vejledere, på baggrund af input fra dig. Den vil indeholde aspekter eller bilag, som du ikke har drøftet med vejlederne. Dermed sikres det, at du ikke kan skrive opgaven inden opgaveperioden starter.