VELKOMMEN // HUMANIORA // DANSK // BEGREBER // FORTOLKNING

FORTOLKNING

En analyse af en tekst afsluttes ofte med en fortolkning. I fortolkningen kommer man med et bud på, hvad tekstens overordnede mening eller budskab er. Fortolkningen skal samle op på de pointer, man er nået frem til i løbet af analysen, og få dem til at hænge sammen i en helhed.