VELKOMMEN // HUMANIORA // RELIGION // Metoder // Ninian Smart

Ninian Smarts religionsmodel

De 7 dimensioner

(et eksempel på den religionfænomenologiske tilgang)

Læs mere om Ninian Smart og hans Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World’s Beliefs (1996) f.eks. på Wikipedia.

Dogmatisk (læresystemer, f.eks. treenigheden, dharma, trosbekendelser)

Mytisk (beretninger om det guddommelige og om tilværelsens grundlæggende vilkår, f.eks. skabelsesmyter)

Etisk (forskrifter for den enkeltes liv, f.eks. de 10 bud eller Buddhas “medfølelse”)

Rituelt (andagt, bøn og ofring, f.eks. optagelses- og renselsesritualer)

Erfaringsmæssigt (personlige oplevelser af gud eller det guddommelige, f.eks. mystikernes oplevelser eller profeters kaldelse)

Socialt (organisationer og institutioner, knyttet til religionen, f.eks. præsteskab, munkevæsen, hellige mænd)

Materielt (religionens nedslag i den konkrete dagligdag (arkitektur, kunst, hellige steder, bygninger, billedkunst)