VELKOMMEN // STX // AT // AT-synopsis – den innovative AT

AT-synopsis – den innovative AT

Arbejder du med den innovative AT-eksamensopgave er synopsens omfang stadig 3-5 sider, men den har en lidt anderledes udformning:

Afsnittets overskrift Afsnittets indhold Ca. antal sider
Forside Angiv navn, klasse, fagenes niveau, vejledere og titel.

Vælg en titel, som giver information om dit/jeres valgte emne.

Forside-formlen finder du på Lectio

 

Indledning Du kan lave en kort indledning, hvor du begrunder den valgte sag i forhold til forløbets /årets AT-emne.

 

½ – 1
Problem Du skal beskrive, hvilket konkret problem du vil løse, og du kan begynde beskrivelsen med sætningen: ”Det er et problem…fordi…

 

Problemformulering Ligesom i den traditionelle AT-synopsis skal du formulere et hovedspørgsmål, men husk problemformuleringen skal afspejle, at begge fag er nødvendige for at lave en fuldstændig besvarelse.

 

Problemstillinger (underspørgsmål) Dine egne variationer af følgende underspørgsmål skal være præsenteres:

 

a)       Hvorfor er det et problem?

b)       Hvad indeholder løsningsforslaget på problemet?

c)       Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget?

 

Diskussion af valg materialer, teorier og metoder Beskriv hvordan du har brugt fagenes materialer, teorier og metoder til at besvare problemstillingerne (underspørgsmålene).

 

Det kan være en god idé at angive hvilke fag, materialer, teorier / metoder, du har anvendt i hvert enkelt spørgsmål.

 

Du kan vælge at lade et fag og dets metoder dominere i besvarelsen af ét underspørgsmål, mens det er fraværende eller næsten fraværende i besvarelsen af et andet. Du skal bare huske at begrunde, hvorfor det er sådan, så du viser, at du kender faget og dets metoder.

 

Husk at undlade ord og begreber du ikke selv kan forklare.

 

½ -1

 

 

Delkonklusioner Gør rede for de konklusioner, du er nået frem til som følge af arbejdet med hvert af underspørgsmålene.

 

Ad a) Hvorfor er det et problem?

Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Undersøg fagligt og vha. fagenes metoder og teori, hvorfor det er et problem.

 

Ad b) Hvordan udvikles løsningsforslaget på problemet? Hvem er målgruppen? Anvend relevant faglig viden og metoder til at udvikle en løsning på problemet og præsenter evt. dit løsningsforslag vha. en illustration.

 

Ad c) Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget?

Vurdere det innovative løsningsforslags relevans /effekt/ konsekvenser (teoretisk eller i praksis).

 

Delkonklusionerne opstilles i punktform svarende til underspørgsmålene.

 

1-2
Konklusioner Konklusionen skal være en kort besvarelse af problemformuleringen.

 

Konklusionen skal også indeholde det innovative løsningsforslag, der besvarer det overordnede problem.

 

Konklusionen afsluttes med forslag til videre arbejde med problemet og / eller løsningsforslaget.

 

½

 

Perspektivering til studierapporten Perspektiver til relevante sager eller metodebrug fra dine tidligere AT-forløb – se studierapporten ½

 

Litteraturliste Angiv anvendte bøger, tidsskrifter, internetadresser mm. 1/2 – 1