VELKOMMEN // HF // SSO // Bedømmelsen

Bedømmelsen af besvarelsen

De kriterier, der anvendes ved bedømmelsen, varierer en smule fra fag til fag. Generelt kan det siges, at der bl.a. lægges vægt på

– om din opgave besvarer den udleverede opgaveformulering

– om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen

– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde

– om stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående

– om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang

– om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende

– om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen

– om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven

 

Opgaven bedømmes af en censor og din vejleder. De bliver enige om en karakter, der tæller med på eksamensbeviset (med vægten 1½)

#UMSsso