VELKOMMEN // STX // AT // Bedømmelsen

Bedømmelsen:

De generelle faglige mål med almen studieforberedelse er, at du skal kunne:

– tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder
foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf
– perspektivere sagen
– vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag
– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

I innovationsopgaven sker der en særlig:

– bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt.

 

Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.