VELKOMMEN // HUMANIORA // RELIGION // BEGREBER // Overgangsritualer

Overgangsritualets tre faser

Overgangsritualer er et fænomen, man finder på tværs af alle religioner. Ved sammenligning træder følgende mønster frem:

1. Udskillelsesfasen/separationsfasen

Initianden (ritualets ”objekt”, dvs. den person som ritualet drejser sig om) skilles ud fra sin vante sammenhæng og gøres klar til det kommende ritual og overgang. Det kan være via påklædning, isolation eller tilsvarende.

2. Den liminale fase

Initianden gennemgår selve overgangen og befinder sig i denne fase i et slags tomrum (antistruktur) mellem den hidtidige og den kommende identitet eller status. Denne fase er præget af regler og tabuer – der er helt bestemte mønstre for, hvordan denne ”tærskelsituation” skal foregå.

3. Inkorporationsfasen

Her træder initianden ind i den nye sammenhæng med en ny identitet skabt af ritualet. Denne indtrædelse markeres gerne med festligheder, gaver eller et nyt navn.

Du kan læse mere om Arnold van Genneps model til ritualanalyse i diverse grundbøger eller på Wikipedia.