VELKOMMEN // STX // AT // AT – en tredelt eksamen

AT – en tredelt eksamen

Eksamen i Almen studieforberedelse er tredelt og består af:

 

  • 1) synopsen – det skriftelige oplæg til den mundtlige prøve
  • 2) en mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (det er her du skal bruge et talepapir)
  • 3) en efterfølgende dialog mellem dig, din vejleder og censor, som du lægger op til.

 

Du bliver vurderet på den mundtlige del i AT-eksamen, men synopsen er en del af forberedelsen og oplægget til eksamen. Derfor er det vigtigt, at du får skrevet en god synopsis. Eksaminationstiden er 30 minutter, med 10-12 minutter til fremlæggelsen og 10-12 minutter til dialogen.