VELKOMMEN // STX // SRP // SRP Redaktionelle råd

Redaktionelle råd

Margen, linjeafstand og skrifttype og -størrelse

Sørg for at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1 1/2 linjeafstand!

Der er ingen krav til skrifttype, men til selve brødteksten skal du anvende punktstørrelse 11-12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9-10.

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges.

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand  og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra.”

(Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes. Eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote).

Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (….).

Citater bør ikke være for lange, da de så giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”.

Rådfør dig med dine vejledere om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Illustrationer

Evt. illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.